ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. E-mail: projektowanie@netresolve.pl
English Version

Podsumowanie korzyści biznesowych
z tworzenia dostępnych stron WWW

Nieoficjalne tłumaczenie dokumentu "Summary of Business Benefits of Accessible Web Design" - prawa autorskie. Niniejszy tekst nie stanowi dokładnego tłumaczenia oryginalnego dokumentu - ze względu na różnice językowe i kulturowe, niektóre zdania i zwroty nie zostały wiernie przetłumaczone. Naszą intencją było jak najwierniejsze oddanie przesłania dokumentu, a nie jego poszczególnych słów.

Dokument stanowi alternatywną wersję tabel przedstawiających powiązania pomiędzy niektórymi punktami WCAG 1.0 a korzyściami biznesowymi i technicznymi (związanymi z efektywnością). Główny dokument tłumaczy dokładnie poszczególne korzyści.

Bezpośrednie korzyści biznesowe

Według korzyści

Użyteczność: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Wyszukiwarki internetowe: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Zmiana przeznaczenia: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Wielojęzyczność: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Niski transfer: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Wsparcie osób mniej wykształconych: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Semantyczny internet: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

początek

Według punktów kontrolnych

Korzyści z wytycznych punktu "Czytelna nawigacja" WCAG 1.0 (13.4; 13.5)

Korzyści z wytycznych punktu "Niezależność od urządzeń" WCAG 1.0 (9.x)

Korzyści z wytycznych punktu "Czytelna zawartość" WCAG 1.0 (14.1; 14.3)

Korzyści z wytycznych punktu "Alternatywy tekstowe" WCAG 1.0 (1.1)

Korzyści z wytycznych punktu "Metadane" WCAG 1.0 (13.2)

Korzyści z wytycznych punktu "Oddzielenie struktury od prezentacji" WCAG 1.0 (3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)

Korzyści z wytycznych punktu "Etykietowanie multimediów" WCAG 1.0 (1.3; 1.4)

Korzyści z wytycznych punktu "Niezależność od kolorów" WCAG 1.0 (2.1; 2.2)

Korzyści z wytycznych punktu "Atrybuty tabel" WCAG 1.0 (5.5)

Korzyści z wytycznych punktu "Technologie W3C" WCAG 1.0 (11.1)

początek

Korzyści techniczne (związane z efektywnością)

Według korzyści

Wyszukiwarki na stronie: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Zmiana przeznaczenia: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Transfer serwera: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Administracja: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

Obciążenie serwera: powiązane punkty kontrolne WCAG 1.0

początek

Według punktów kontrolnych

Korzyści z wytycznych punktu "Czytelna nawigacja" WCAG 1.0 (13.4; 13.5)

Korzyści z wytycznych punktu "Niezależność od urządzeń" WCAG 1.0 (9.x)

Korzyści z wytycznych punktu "Czytelna zawartość" WCAG 1.0 (14.1; 14.3)

Korzyści z wytycznych punktu "Alternatywy tekstowe" WCAG 1.0 (1.1)

Korzyści z wytycznych punktu "Metadane" WCAG 1.0 (13.2)

Korzyści z wytycznych punktu "Oddzielenie struktury od prezentacji" WCAG 1.0 (3.3; 3.5; 3.6; 3.7; 11.2)

Korzyści z wytycznych punktu "Etykietowanie multimediów" WCAG 1.0 (1.3; 1.4)

Korzyści z wytycznych punktu "Niezależność od kolorów" WCAG 1.0 (2.1; 2.2)

Korzyści z wytycznych punktu "Technologie W3C" WCAG 1.0 (11.1)

początek

Powyższy tekst jest nieoficjalnym tłumaczeniem dokumentu W3C pt. "Summary of Business Benefits of Accessible Web Design" [http://www.w3.org/WAI/bcase/benefits-lin.html], opracowanego przez Andrew Arch (Andrew.Arch@visionaustralia.org.au) i Chuck Letourneau (cpl@starlingweb.com) przy pomocy członków EOWG W3C/WAI w dniu 2002-03-24 wraz ze wszystkimi modyfikacjami, do dnia 2006-03-22. Tłumaczenie może zawierać błędy, za które autor dokumentu nie ponosi odpowiedzialności.. Więcej informacji o WAI: Web Accessibility Initiative jest częściowo wspierana przez Sponsorów. Opinie wyrażone w tym dokumencie niekoniecznie reprezentują opinie tych organizacji.

Uwagi dotyczące niniejszego, nieoficjalnego tłumaczenia prosimy kierować na adres biuro@netresolve.pl

Copyright © 2001-2002 W3C (MIT, INRIA, Keio ), Wszelkie prawa zastrzeżone. W3C.